top of page

Algemene Voorwaarden ABSolutely Adilia

ABSolutely Adilia behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. Deelname aan een bootcamp training of personal training geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemers dienen een zorgverzekering te hebben. Deze Algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds

 

beschikbaar op de website van ABSolutely Adilia. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

Strippenkaarten van ABSolutely Adilia dienen vooraf ineens te worden betaald en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden op moment van aanschaf. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart worden opgeschort, ter beoordeling van ABSolutely Adilia. ABSolutely Adilia heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

De actuele prijzen van de strippenkaarten staan op de website van ABSolutely Adilia. ABSolutely Adilia heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van ABSolutely Adilia. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde strippenkaarten.

De strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

ABSolutely Adilia is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn te allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Daarnaast is ABSolutely Adilia niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door ABSolutely Adilia georganiseerde activiteiten.

Een bootcamp training en personal training is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

ABSolutely Adilia behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

Er is geen restitutie mogelijk na aanschaf van een product van ABSolutely Adilia.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

Je stemt ermee in dat jouw gegevens door ABSolutely Adilia bewaard zullen worden. ABSolutely Adilia verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Bij registratie ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

kvk nummer: 67074111

bottom of page